+ Fotos

Dimarts 4 d'octubre:
2 moments de treball d'aula: amb els números romans i fent la descripció d'un company o companya:

A música: